Title: UDRŽITELNÝ DESIGN
Other Titles: sustainable design
Authors: Jiřenová, Marie-Magdaléna
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Soutner Štěpán, Mgr. art.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49107
Keywords: produktový design;udržitelný design;květináč;pokojové rostliny;káva;kávová sedlina;odpad;recyklace;udržitelnost;biodegradabilita;rozložitelnost;hnojivo;kompozitní materiál
Keywords in different language: product design;sustainable design;flowerpot;houseplants;coffee;coffee grounds;waste;recycling;sustainability;biodegradability;degradability;fertilizer;composite material
Abstract: Cílem mé bakalářské práce na téma Udržitelný design byl návrh produktu z materiálu využívající recyklace kávové sedliny. Ta vzniká jako odpad při výrobě kávových nápojů. Tato problematika mi je velmi blízká, protože jsem věrný konzument kávy a myslím si, že je důležité přemýšlet nad navrácením odpadních materiálů do spotřebního koloběhu. Jedna ze základních možností upotřebení sedliny je její využití jako hnojivo pro rostliny. Proto jsem navrhla květináč s podmiskou, který disponuje dvěma způsoby použití - květináč lze kromě klasického způsobu postavení i zavěsit. Materiál jsem si představovala kompozitní (sedlina + pojivo) a po určité době rozložitelný. Bavila mě myšlenka hnojení rostliny při postupném rozkládání obalu. Hlavní tvarovou inspirací mi byly terakotové květináče. Do návrhu jsem se snažila zakomponovat prvky pro snazší přesazování a manipulaci při zalévání. Design produktu je minimalistický avšak pro tento typ produktu neobvyklý. Technologii výroby modelu jsem zvolila pomocí 3D tisku s vnitřní výplní Gyroid. Filament z PLA plastu se segmenty kávové sedliny nahrazuje kompozitní materiál. PLA bioplast je rozložitelný v průmyslových kompostárnách, vyroben bez chemických přísad a průmyslových barviv. Výroba filamentu s odpadním materiálem podporuje oběhové hospodářství. Problematika recyklace kávové sedliny do designových produktů je vzhledem k celosvětovému množství vypité kávy velmi důležitá a ráda bych se jí věnovala i nadále. S propojením skrze pěstování rostlin, které zažilo v poslední době velký rozmach, má dle mého názoru tento typ produktu velký potenciál.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis on Sustainable Design was to create a product made from recycled coffee grounds which comes from coffee making. Because of frequent coffee consumation, these problematics is close to me. I think it is important to think about recycling waste materials. One of the options to recycle coffee grounds is to use it as fertilizer. That is why I designed a flowerpot with a subdish. It would either be normally standing, or could be hung, too. I imagined it to be made out of composite (coffee grounds + binder) that is decomposable. I liked the idea of the product fertilizing the plant and decomposing at the same time. Concerning the shape, terracotta flowerpots were the main inspiration for my product. While designing, I also tried to introduce features to help during repotting and watering. The design itself is minimalistic, yet really unusual for this type of product. I chose 3D printing as a manufacturing means with inner filling Gyroid. Plastic PLA filament with segments out of coffee grounds were used to substitute the composite. The PLA is degradable in industrial composting plants, and made without any chemical additives or dyes. By creating filament with waste material, circulatory economy is supported. Because of the amount of coffee drunk worldwide, it is beneficiary and important to recycle coffee grounds. That is also why I would like to stay focused on this subject. Due to recent plants-growing boom in the world, I think it has a great potential to create product like this.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_jirenova_teoreticka_prace_kafepot.pdfPlný text práce25,74 MBAdobe PDFView/Open
Jirenova_v.docxPosudek vedoucího práce39,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jirenova_o.docxPosudek oponenta práce30,47 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jirenova.pdfPrůběh obhajoby práce272,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.