Title: INTERIÉR (obecně) JAKO HRA
Other Titles: Interior as a game/Interactive interior design
Authors: Lacigová, Kristýna
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49109
Keywords: interiér;koncept;lištový systém;modularita;variabilita;minimalismus
Keywords in different language: interior;concept;track system;modularity;variability;minimalism
Abstract: Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila Interaktivní interiér, s cílem vnést do obytného prostoru originálním způsobem aspekt hravosti a individualizované variability. Určila jsem problém, na který chci svou prací reagovat a k jehož řešení chci prostřednictvím práce dospět - přílišně různorodé samostatně stojící objekty zahlcující horizontální plochy v místnosti, a často prázdný a podužívaný prostor interiérových stěn. Vypracovala jsem koncept modulárního lištového systému, integrovaného při výstavbě do stěny obývacího prostoru, sloužícího jako zdroj a úchytný mechanismus pro malé spotřebiče nízké hmotnosti. Vybrala jsem si tři konkrétní objekty/spotřebiče, které jsem navrhla jako příkladové moduly využitelné s tímto systémem, a dala jim jasný tvar, vzhled a materiály - polohovatelné svítidlo, obal na pokojovou rostlinu s detekcí vlhkosti a zvlhčovač vzduchu. V návrhu jsem se snažila propojit prvky tří interiérových stylů - minimalistického, industriálního a skandinávského, kombinujíce přitom jejich principiální barvy, tvary a materiály. Takovýto integrovaný lištový systém vnáší do místnosti, ve které je instalován, hru, a to jak vizuálně v podobě vzoru vytvářeného pnoucí se lištou, tak v četných možnostech rozestavení spotřebičů po celé její délce. Tímto způsobem se systém stává prostředkem vysoké individuální modularity a uživatelské interakce, kterou jsem si do interiéru určila vnést.
Abstract in different language: As a topic for my bachelor thesis I chose Interactive interior, with the intention of including the aspect of playfulness and individualised variability in a living area. I determined the issue I wish to react to and would like to address through this thesis - overly diverse freestanding space-flooding objects and often empty and underutilised areas of vertical surfaces of the interior walls. I developed a concept of modular track system integrated to walls, serving as both the power source and attachment mechanism for small appliances of low weight. I chose three specific objects I designed as exemplar modules compatible with this system, giving them proper shape, appearance, and adequate materials - an adjustable light, a flowerpot with humidity probe and an air humidifier. In the draft I endeavoured to merge elements of three interior styles - Minimalist, Industrial, and Scandinavian, combining their principal colours, shapes, and materials. This modular track system brings play into the room where it is installed in the form of its visual pattern as well as in the form of numerous possible layouts of the appliances across the track. In this way the system becomes the means of high individual modularity and user interaction both of which I tasked myself to bring into the living interior.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lacigova_pruvodni-zprava.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
Lacigova_v.docxPosudek vedoucího práce39,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Lacigova_o.docxPosudek oponenta práce39,72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Lacigova.pdfPrůběh obhajoby práce247 kBAdobe PDFView/Open
BP_Lacigova_brozura.pdfVŠKP - příloha13,2 MBAdobe PDFView/Open
BP_Lacigova_plakat.pdfVŠKP - příloha440 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.