Název: Mezigenerační solidarita v rodině a péče o seniory
Další názvy: Intergenerational solidarity in the family and the elderly care
Autoři: Wiesnerová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Hynek
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4911
Klíčová slova: péče o starší lidi;senioři;mezigenerační vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: care of elderly people;seniors;intergenerational relationships
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na péči o staré lidi a na mezigenerační rodinné vztahů.Cílem této práce je prozkoumat tuto problematiku. Na základě práce významných teoretiků sociologie, shrnu toto téma. Tato diplomová práce se zabývá teorií solidarity postavené na práci Bengtson a jeho spolupracovníků. Poté se věnuji teorii ambivalence a konfliktu. Kromě toho je tato práce o péči o seniory. Zabývám se motivy a faktory, které vedou k rodinné péči.V závěru upozorňuji na nutnost podporovat rodinnou péči o seniora.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on an old people and taking care of them and on a cross-generation of family affairs. Purpose of my work is to discover this subjects and I have used previous reserches of an important theoreticians of sociology to do so.This work is at first about theory of solidarity based on the previous work of Bengtson and his team and secondly I pay attention to theory of ambivalence and conflict.Apart of that this work is about taking care of seniors. I focuse on the motives and factors that lead to family solicitude that imperatively shows the need to support families to take care of their eldery members.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZCU_FF_Sociologie_Wiesnerova_2012_DP.pdfPlný text práce634,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Katerina_Wiesnerova_dipl_posudek_vedouciho_def.docPosudek vedoucího práce32,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
opbp12_Wiesnerova.docPosudek oponenta práce39,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Wiesnerova.JPGPrůběh obhajoby práce223,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4911

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.