Title: Koš pro přenos potravin
Other Titles: Food transfer basket
Authors: Petrásková, Zuzana
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Soutner Štěpán, Mgr. art.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49111
Keywords: koš;koš na potraviny;skládací koš;recyklovatelné plasty;modely
Keywords in different language: basket;food basket;folding basket;recyclable plastics;models
Abstract: Cílem práce bylo navrhnout koš pro přenos potravin. Koš, který má uživatel doma uklizený a příležitostně ho použije např. na trh, na piknik. V tomto ohledu jsem na současném trhu nespatřovala žádné koše, které by byly skladné a zároveň pevné, prodyšné a vizuálně hezké. Vytvořila jsme koš z recyklovaného plastu, díky kterému je lehký a zároveň pevný. Plastová část tvoří dno a madlo koše. Stěny koše jsou vytvořené z polyesterové textilie, která je pružná, snadno omyvatelná a odolná. Koš je skládací a ve složeném stavu je koš široký pouze 4 cm, což umožňuje jeho snadné skladování. Dno koše je rozděleno do dvou částí. Každá z nich se skládá pomocí pantu ve spodní desce směrem nahoru a současně se zvedá i látka s obvodovým drátem, který tvoří horní konstrukci úložného prostoru. Mou cílovou skupinou byly především ženy a tak jsem návrh vytvořila v teplých barvách, v menších rozměrech a se zaoblenými tvary. Koš navíc umožňuje připevnění různého příslušenství díky malým otvorům v madle. Ke koši lze tak připevnit například vnitřní tašku, držák na kávu, květiny a podobně.
Abstract in different language: The goal of my work was to design a basket for food transfer which can be easily stored at home by the owner and is occasionally used for picnics or when going to the farm markets. In my research I did not find any baskets which would be easily storable and breathable and visually pleasing at the same time. I have created a basket made of recycled plastics. This helps my basket to be very light but also sturdy. The plastic parts are the bottom and the handle. The sides of the basket are made from polyester fabric. This type of fabric is flexible, easy to clean and quite durable. The basket is folding and in a folded state the basket is only 4 cm wide, which allows easy storage. The bottom of the basket is divided into two parts. Each of them consists of a hinge in the bottom plate and the perimeter wire is also lifted, which forms the upper construction of the storage space. My target group were primarily women. That is why I have decided to design the basket in warm colours, having a nice rounded form and smaller in size. This design also allows adjustment of various accessories due to small openings at the sides of the handle. A inner bag, coffee holder, flowers etc. can be attached.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Zuzana_Petraskova_text.pdfPlný text práce4,62 MBAdobe PDFView/Open
Petraskova_v.docxPosudek vedoucího práce39,82 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petraskova_o.docxPosudek oponenta práce30,88 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petraskova.pdfPrůběh obhajoby práce233,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.