Title: Návrh obytného interiéru do užitkového vozidla
Other Titles: Design of interior for a commercial vehicle
Authors: Bendová, Kristýna
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49113
Keywords: obytná vestavba;packwall;design;bez spojů;kempování;recyklace;cestování;udržitelnost;jednoduchost;puzzle
Keywords in different language: car build-in kit;car convertion;camping;recycle;travel;sousteinability;symplicity;design
Abstract: Puzzle home, jak napovídá už název, je jednoduchá skládací vestavba do automobilu. Pracovala jsem s nekonvenčními materiály a principy spojování. Výstupem je funkční model v měřítku 1:1, spojovaný pomocí kurt, zhotovený z recyklovaného materiálu. Výsledkem je kromě výrobku i návod, který uživatele navádí při skládání vestavby a zároveň ho učí, jak správně by s ní měl zacházet s ohledem na své okolí a životní prostředí. Cílem této práce bylo, při zachování standardních postupů, zjednodušit instalaci vestavby a snížit enviromentální dopad.
Abstract in different language: Puzzle home, as the name suggests, is a simple folding car build-in kit. I worked with unconventional materials and joining principles. The result is a functional 1:1 scale model, connected by a straps, made from recycled material. In addition to the product, the result is a manual that guides the user in assembling the built-in kit, while teaching them how they should properly handle it with respect to their surroundings and the environment. The aim of this work, while maintaining standard procedures, was to simplify the installation of the built-in and reduce the environmental impact.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BendovaKristyna_22.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
BendovaK_v.pdfPosudek vedoucího práce142,28 kBAdobe PDFView/Open
BendovaK_o.pdfPosudek oponenta práce352,04 kBAdobe PDFView/Open
BendovaK.pdfPrůběh obhajoby práce233,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.