Title: Návrh silničního bicyklu kategorie fixed
Other Titles: Design of a single speed bicycle
Authors: Gabriel, Vít
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49114
Keywords: kolo;bambus;tyč;trubka;jízda;udržitelnost;doprava;bicykl;design;recyklace
Keywords in different language: bike;bamboo;rod;tube;ride;sustainability;transportation;bicycle;design;recycling
Abstract: Jako budoucí designér cítím určitou odpovědnost k planetě a jejím omezeným zdrojům, proto jsem se rozhodl pro naprosto netradiční způsob výroby bicyklu, který je ve výsledku velmi jednoduchý a s pomocí pár primitivních nástrojů si ho zvládne vyrobit doma snad úplně každý. Vlastnoruční výrobou si člověk získá k dané věci vztah. Zjistí, že výroba vyžaduje určité úsilí a čas. Navíc radost z jízdy na vlastnoručně vyrobeném kole nastává při každé jízdě. Základem této jednoduché a levné konstrukce jsou rozřezané části ze starých zničených kol. Jedná se o středové a hlavové složení kola. Tyto části se následně spojí pomocí bambusových tyčí. Výhoda bambusové tyče je, že je dutá, ale obsahuje kolínka, která jsou plná. Bambusová tyč se tedy natluče na kovovou trubku a v místě plného kolínka se zastaví. Následně se utáhne pomocí plechových objímek, které konstrukci dostatečně zpevní, pokud náhodou jedna z bambusových tyčí praskne, její náhrada je velice snadná. Chápu, že pro většinu lidí na Západě je bambus zcela cizí, ale myslím si, že o jeho použití v Evropě ještě uslyšíme a to je v podstatě i hlavní cíl mé práce, tedy rozšíření povědomí o bambusu a poukázat na jeho silné stránky.
Abstract in different language: As a future designer, I feel a certain responsibility to the Planet and its limited resources, so I decided on a completely unconventional way of making a bicycle, which is very simple as a result and with the help of a few primitive almost everyone can make it at home. By hand-making, one gains a relationship with a given thing. They will find that production requires some effort and time. In addition, the joy of riding a hand-made bike occurs with every ride. The basis of this simple and cheap construction are cut parts from old destroyed bicycles. This is the middle and head composition of the wheel. These parts are then joined using bamboo rods. The advantage of a bamboo stick is that it is hollow, but it contains knees that are full. The bamboo stick is thus beaten on a metal tube and stops at a point where the knee is full. It is then tightened with metal sleeves, which sufficiently strengthens the structure, if one of the bamboo rods breaks, its replacement is very easy. I understand that for most people in the West, bamboo is completely foreign, but I think we will still hear about its use in Europe, and that is basically the main goal of my work, which is to raise awareness about bamboo and highlight its strengths.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Vit Gabriel.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Gabriel_v.pdfPosudek vedoucího práce144,58 kBAdobe PDFView/Open
Gabriel_o.pdfPosudek oponenta práce363,03 kBAdobe PDFView/Open
Gabriel.pdfPrůběh obhajoby práce226,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.