Title: EVERYDAY (DESIGN)
Other Titles: EVERYDAY (DESIGN)
Authors: Vassilyeva, Yana
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Safronava Volha, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49119
Keywords: design osobnosti;automatismus;emoce;psycholgie;keramika;surrealismus.
Keywords in different language: personality design;automatism;emotions;psycholgy;ceramics;surrealism.
Abstract: Everyday "design" je soubor sochařských objektů inspirovaný prožíváním různých emocionálních stavů. Každý objekt je alegorie mých psychických rozpoložení - prožitků. Díky zachycení vlastních emocí při psaní deníku. Bylo pro mě možné zpětné číst, analyzovat své prožitky a následně dle mých zápisků tvořit z hlíny, pomoci automatismu.
Abstract in different language: Everyday is a collection of sculptural objects created while experiencing different emotional states. Each object is an allegory of my psychological experiences. While writing in my private diary. Part of the work is the final installation: the objects are displayed on the same plane, on the same surface, and behind each object is a handwritten label of each emotion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vassilyeva_Yana2-2.pdfPlný text práce8,68 MBAdobe PDFView/Open
Vassilyeva_o.docxPosudek oponenta práce42,44 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vassilieva_v.docxPosudek vedoucího práce42,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vassilyeva.pdfPrůběh obhajoby práce391,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.