Title: KOLEKCE HLEDAJÍCÍ NOVÉ NETRADIČNÍ FORMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STŘIHOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH MANIPULACÍ.
Other Titles: COLLECTION SEARCHING FOR NEW NON-TRADITIONAL FORMS RESULTING FROM SHEARS AND CONSTRUCTION HANDLING
Authors: Sapáková, Eliška
Advisor: Krbcová Helena, Doc. akademický malíř
Referee: Frk Adam, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49124
Keywords: fashion design;manipulace střihů;oděvní techniky;rybí kostry
Keywords in different language: fashion design;handling of cuts;clothing techniques;fish skeletons
Abstract: Tématem mé práce byly inovace konstrukčních a střihových manipulací. Kolekce tří modelů se inspiruje ve světě rybích koster. Do práce jsem zahrnula různé techniky zpracování oděvních materiálů.
Abstract in different language: The topic of my work was innovation of design and cutting manipulations. The collection of three models is inspired by the world of fish skeletons. I have included in my work various techniques of processing clothing materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kvalifikacni prace Eliska Sapakova.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Sapakova_v.docxPosudek vedoucího práce40,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sapakova_o.docxPosudek oponenta práce42,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sapakova.pdfPrůběh obhajoby práce266,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.