Title: UMĚNÍ V DESIGNU
Other Titles: ART IN DESIGN
Authors: Jakešová, Šárka
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49127
Keywords: iluze;optický klam;odraz
Keywords in different language: illusion;optical illusion;reflection
Abstract: Cíl mé práce, bylo navrhnout interiérový prvek, ve kterém bude zakomponována optická iluze. Řešila jsem problematiku klamu prvního dojmu, kdy v dnešní době často dáváme na první pocit a nezabýváme se věcí do hloubky, abychom pochopili její podstatu. Navrhla jsem moderní konferenční stolek, který je složen z úložného a odkládacího prostoru. Odkládací prostor slouží především k uložení knih nebo časopisů. Zrcadla, která jsou umístěna z obou stran výrobku, zrcadlí okolní prostor a navozují dojem jeho zvětšení. Hlavní součástí stolku je iluze kruhu. Pointou této iluze je zobrazení celého kruhu, ale hmotně je zastoupena jen jeho čtvrtka. Kombinaci světlé a tmavé barvy v produktu, jsem zvolila pro dosažení maximálního kontrastu, Který byl jedním z hlavních principů op artu.
Abstract in different language: The aim of my work was to design an interior element in which the optical illusion will be incorporated. I have dealt with the problem of the illusion of the first impression, when today we often give the first feeling and do not deal with things in depth to understand its essence. I designed a modern coffee table, which consists of storage and storage space. The storage space is mainly used to store books or magazines. Mirrors, which are placed on both sides of the product, reflect the surrounding space and give the impression of enlarging it. The main part of the table is the illusion of a circle. The point of this illusion is the depiction of the whole circle, but only its quarter is materially represented. The combination of light and dark colors in the product, I chose to achieve maximum contrast, which was one of the main principles of op art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Sarka Jakesova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Jakesova_o.docxPosudek oponenta práce39,82 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jakesova_v.docxPosudek vedoucího práce40,71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jakesova.pdfPrůběh obhajoby práce250,8 kBAdobe PDFView/Open
Prilohy_Bakalarske_prace_Sarka_Jakesova.zipVŠKP - příloha112,72 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.