Title: KOMIKSOVÁ KNIHA
Other Titles: COMIC BOOK
Authors: Bialková, Andrea
Advisor: Kohoutová Marie, MgA.
Referee: Prokůpek Tomáš, Ing. arch.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49132
Keywords: komiks;komiksová kniha;skutečné události;amerika;emigrace;slovensko;20. století;digitální malba
Keywords in different language: emmigration;the united states;slovakia;based on true events;20th century;comic book;black and white;digital painting
Abstract: Komiks Amerika ďaleko, je osobný príbeh, založený na skutočných udalostiach. Sleduje cestu hlavného protagonistu do neznámej zeme, kde hľadá šťastie. Uvedomuje si však, čo je preňho skutočne vzácne. Napokon ale aj tak neunikne svojmu osudu. Komiks je vytvorený za pomoci digitálnej maľby v odtieňoch šedej. Je atmosférický, na čo sústredí aj svoju pozornosť. Je to výpoveď o ťažkej dobre 20. storočia, kedy bola emigrácia Európanov do Spojených štátov vo svojom najväčšom rozkvete.
Abstract in different language: Comic book Away To America is a personal story based on actual events. The main protagonist goes on an adventurous journey looking for something more. There he finds what is really important to him and what he values the most. Although he can't escape his fate. This comic book's aesthetic is very atmospheric and made in black and white, solely in Adobe Photoshop. The story is a witness of early 20th century, when emmigration to The United States was blooming.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Amerika_daleko_Andrea_Bialkova_DP.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Bialkova.pdfPosudek oponenta práce490,99 kBAdobe PDFView/Open
Bialkova_0.pdfPosudek vedoucího práce495,46 kBAdobe PDFView/Open
Bialkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce197,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.