Title: Vizuální identita hudebního klubu
Other Titles: Visual identity for music club
Authors: Koubek, Václav
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49138
Keywords: vizuální identita;logo;typografie;ilustrace;tradiční grafické techniky;barevnost;manuál;tisk;hudba;motion design
Keywords in different language: visual identity;logo;typography;illustration;traditional graphic techniques;color;manual;print;music;motion design
Abstract: Práce se zaměřuje na návrh vizuální identity reálného subjektu, konkrétně hudebního klubu, jejíž hlavním výstupem je reálná maketa manuálu značky a další doplňkové předměty, jako jsou plakáty, placky, aj.
Abstract in different language: The work focuses on the design of the visual identity of a real subject, specifically a music club, whose main output is a real model of the brand's manual and other additional items, such as posters, badges, etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Va_clav Koubek, diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Koubek.pdfPosudek vedoucího práce106,03 kBAdobe PDFView/Open
Koubek_0.pdfPosudek oponenta práce495,45 kBAdobe PDFView/Open
Koubek_1.pdfPrůběh obhajoby práce245,13 kBAdobe PDFView/Open
Manua_l_znac_ky.pdfVŠKP - příloha90,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.