Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrešanová, Ema
dc.contributor.authorKrálíková, Pavla
dc.contributor.refereeHolubec, Stanislav
dc.date.accepted2012-09-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:00Z-
dc.date.available2012-06-06cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:00Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-07-27
dc.identifier50577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4913
dc.description.abstractAnotace Záměrem diplomové práce bylo zachytit významy, jaké přikládají bio životnímu stylu jeho konzumenti a jaké tito bio konzumenti mají motivy k nákupu biopotravin. V druhé řadě bylo snahou zjistit, jaké koncepce zdraví se objevují u lidí, kteří žijí životním stylem bio. Cíl práce je exploračního charakteru. V širším pojetí je účelem práce pojednání o současné konzumní společnosti a jejím charakteru skrze jeden konkrétní a specifický úsek, jeden z mnoha životních stylů, bio styl. Při provádění výzkumu jsem se řídila principy zakotvené teorie Strausse a Corbin (1999). Inspirovala jsem se jejich radami a pokyny začínajícím badatelům. Především jsem uplatnila doporučení provádět kroky sběru dat a analýzy neodděleně. A osvojila jsem si principy kódování. Data jsem získala pomocí hloubkových rozhovorů. Participanti jsou spotřebitelé bio výrobků, lidé žijící bio stylem a také producentka bio zboží. K získání participantů byla využita metoda snowball. Jako pomocný software jsem využila Express Scribe pro přepis rozhovorů do elektronické podoby a Atlas.ti pro analýzu dat. Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert a Sdružení Podané ruce.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50577-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectbiocs
dc.subjectkonzumerismuscs
dc.subjectkoncepce zdravícs
dc.titleŽivotní styl bio, koncepce zdraví a konzumerismuscs
dc.title.alternativeOrganic Lifestyle, the Conception of Health and Consumerismen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is concerned with the topic of organic lifestyle. Its aim is, through the statements of seven organic consumers (and one businesswoman with organic products firm), to show which meanings are connected with organic products and organic lifestyle. My other aim was also to show the ways how participants conceptualized the category of health. I chose a qualitative approach of research. I used semi-structured interviews. At first I presented definitions of organic lifestyle, then categories of motives to buy organic products and finally the conceptualizations of health.en
dc.subject.translatedbioen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kralikova_DP.pdfPlný text práce215,65 kBAdobe PDFView/Open
KRALIKOVA posudek_vedouci.docxPosudek vedoucího práce28,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kralikova2 posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
kralikova.PDFPrůběh obhajoby práce226,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.