Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová Kristýna, Doc. MgA.
dc.contributor.authorSvatková, Markéta
dc.contributor.refereeSteker František, Doc. akademický malíř
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:14Z-
dc.date.available2021-5-31
dc.date.available2022-07-18T22:34:14Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-4-29
dc.identifier88502
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49140-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vizuálním stylem dětského sortimentu určenému pro předškolní vzdělávání. Návrh dbá na jednotnost a celistvost, která v současných vizuálech předškolního vzdělávání často chybí. Má usnadnit přehlednost jak pro pedagogy, tak pro rodiče a děti. Těžištěm práce jsou značky - ilustrace zvířátek, které se využijí jako značky v šatnách, kde si děti odkládají své osobní věci. Celkem je vytvořených 20 zvířátek, z toho 7 jich je použito jako náhled pro kompletní vizuál jednotlivých tříd. U těchto 7 jsem navrhla sortiment, který by se ve třídách mohl používat, jako například trička, bundy, holinky, hodinky, didaktické pomůcky apod., a sjednotil by tak dosavadní vzhled tříd. K diplomové práci patří také didaktické a herní pomůcky, jako například domino či omalovánky, které slouží zároveň jako brožura, která představuje všechna navržená zvířátka.cs
dc.format33 s. (20 859 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectilustracecs
dc.subjectosobní značkycs
dc.subjectvizuál předškolního vzdělávánícs
dc.subjectdětský sortimentcs
dc.subjectdidaktické pomůckycs
dc.titleNávrh a grafické zpracování vizuálního stylu dětského sortimentucs
dc.title.alternativeGraphic design of visual style of children's assortmenten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgA.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programDesign
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the visual style for children's assortment intended for preschool education. The design is unified and comprehensive, which is not the case with most of the current visuals in this environment. It is intended to facilitate clarity for both teachers and parents and children. The focus of the work are signs - illustrations of animals that are used as signs in locker rooms, where children store their personal belongings. A total of 20 animals are created, of which 7 are used as a preview for the complete visual of each class. For them, I designed an assortment that could be used in the classrooms, such as T-shirts, jackets, boots, watches, teaching aids, etc., and would thus unify the current appearance of the classes. The diploma thesis also includes didactic and game aids, such as dominoes or coloring books, which also serve as a brochure, which presents all the designed animals.en
dc.subject.translatedillustrationsen
dc.subject.translatedpersonal labelsen
dc.subject.translatedvisuals of preschool educationen
dc.subject.translatedchildren's assortmenten
dc.subject.translatedteaching aidsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svatkova_DP_22.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Svatkova.pdfPosudek vedoucího práce109,78 kBAdobe PDFView/Open
Svatkova_0.pdfPosudek oponenta práce103,57 kBAdobe PDFView/Open
Svatkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce259,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.