Title: VÍKENDOVÁ CHATA
Other Titles: Weekend cabin
Authors: Jandová, Martina
Advisor: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Referee: Dušek Daniel, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49144
Keywords: chata;víkend;směs;tradiční;lidová;architektura;hory;hrázdění;piliny;sláma;hlína;sklo;smrkové dřevo;jizerské hory;lokální;varianta
Keywords in different language: cottage;weekend;mix;traditional;folk;architecture;mountains;half-timbering;sawdust;straw;clay;glass;spruce wood;jizera mountains;local;variant
Abstract: Jedná se o návrh víkendové chaty na půdorysu 25m2, jejíž cílovou skupinou jsou především horští turisté. Chata je inspirována tradiční lidovou architekturou Jizerských hor, kam je také umístěna. Dominantním prvkem je využití hrázdění, které je vyplňeno směsí z lokálních odpadních materiálů. Chata je navržena ve dvou designově podobných variantách.
Abstract in different language: This concerns a design for a weekend cabin with a floor area of 25m2, for a primary target group consisting of mountain hikers. The cabin is inspired by traditional vernacular architecture from the Jizera Mountains, where it is also located. The dominant feature is the use of a timber framework, which is filled with a mixture of local waste materials. The cabin is proposed in two similarly designed versions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_prubezna_zprava_Jandova_Martina_2022.pdfPlný text práce24,55 MBAdobe PDFView/Open
Jandova.pdfPosudek vedoucího práce491,04 kBAdobe PDFView/Open
Jandova_0.pdfPosudek oponenta práce553,7 kBAdobe PDFView/Open
Jandova_1.pdfPrůběh obhajoby práce227,9 kBAdobe PDFView/Open
DP_technicky_vykres_varianta_A_Jandova_Martina_2022_.pdfVŠKP - příloha718,1 kBAdobe PDFView/Open
DP_technicky_vykres_varianta_B_Jandova_Martina_2022_.pdfVŠKP - příloha719,39 kBAdobe PDFView/Open
DP_foto_modelu_Jandova_Martina_2022.pdfVŠKP - příloha9,87 MBAdobe PDFView/Open
DP_brozura_Jandova_Martina_2022.pdfVŠKP - příloha28,02 MBAdobe PDFView/Open
DP_poster_Jandova_Martina_2022.pdfVŠKP - příloha175,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.