Název: Aktuální problémy střídavé a společné péče
Další názvy: Current Issues of Alternate and Joint Care
Autoři: Zborovská, Martina
Vedoucí práce/školitel: Spurná, Kristýna
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4916
Klíčová slova: rodičovská zodpovědnost-společná péče-střídavá péče-vývoj právní úpravy-česká právní úprava-judikatura-Německo-Rakousko-Francie-pohled de lege ferenda
Klíčová slova v dalším jazyce: parental responsibility - joint and alternating care - evolution of legal provisions - czech legal system - case law - Germany - Austria - France - de lege ferenda point of view
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá aktuálními problémy střídavé a společné péče o děti po rozvodu. Nejprve se zabývá obecně vývojem rodinného práva, dále českou právní úpravou, která se na tyto instituty porozvodové péče vztahuje. Především se však zabývá podstatnými nálezy Ústavního soudu ČR zabývajícími se touto problematikou. Na závěr práce je srovnání právní úpravy s cizí právní úpravou a pohled de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with current problems connected with joint and alternating care of children after the divorce. In the first part, the evolution of family law is tackled, together with the respective Czech legal provisions. Main focus is put on the analysis of relevant judgements of the Constitutional Court of the Czech Republic. At the end, the thesis offers a comparison of law provisions in chosen foreign countries, as well as the "de lege ferenda" point of view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zborovska 2012.pdfPlný text práce425,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Zborovska.pdfPosudek vedoucího práce897,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Zborovska.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Zborovska.pdfPrůběh obhajoby práce268,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.