Title: Způsoby aktivace hlubokého stabilizačního systému a jeho využití v těhotenství
Other Titles: The methods of activation of deep stabilizing muscles and their use during pregnancy
Authors: Jungbecková, Simona
Advisor: Obytová Petra, Mgr.
Referee: Buriánek Adam, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49183
Keywords: těhotenství;aktivace hlubokého stabilizačního systému;postura
Keywords in different language: pregnancy;activation of deep core system;posture
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vhodnými způsoby, jak aktivovat hluboký stabilizační systém a sledování jeho vlivu na posturu těhotných žen. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá stručně anatomií pánve, jejím postavením, anatomií pánevního dna, funkcí pánevního dna, spojitosti mezi pánevním dnem a chodidly, dále se věnuje fyziologickým změnám během těhotenství a vlivem pohybové aktivity na změny v těhotenství. Popsán je i hluboký stabilizační systém a jeho testování v období gravidity. Praktická část zahrnuje kvalitativní výzkum formou kazuistického řešení, které je doplněno úvodními a závěrečnými dotazníky. Výsledky shrnující získané informace jsou zpracovány do jednotlivých tabulek a grafů. U všech probandek byl zachován optimální tělesný stav a jejich stav se nezhoršil. Z výsledků vyplývá, že natažení m. TA se negativně projevil při stabilizaci trupu těhotných, a potvrdila se souvislost nohou a hlubokého stabilizačního systému.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis presents appropriate ways of activating the deep stabilization system and monitoring the effect on the posture of pregnant women. The thesis is subdivided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains an anatomical description of the pelvis with an illustration of its precise position in the body, as well as, an anatomical description of the pelvic floor alongside with a description of its function. Furthermore, the connection between the pelvic floor and the feet is highlighted, which plays a crucial part in the physiological changes during pregnancy and which is involved in many physical activities. The functionality of the deep core stabilization system is explained, including the procedures in respective functionality tests during pregnancy. Within the practical part, qualitative research results are included that were obtained from a case study, which was supplemented by introductory and concluding questionnaires. During the case study, the optimal physical condition of all probands was maintained and their condition did not deteriorate. As corroborated by individual tables and graphs, it could be established that stretching m. transversus abdominis had a negative effect on the torso stabilization for pregnant women, while the connection between the feet and the deep core system could be confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jungbeckova_Simona_FYT_BP.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK Jungbeckova.pdfPosudek vedoucího práce306,98 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_Jungbeckova.pdfPosudek oponenta práce330,66 kBAdobe PDFView/Open
Jungbeckova.pdfPrůběh obhajoby práce375,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.