Title: Tělesné sebepojetí obézních pacientů
Other Titles: Body self-concept in obese patients
Authors: Princová, Nela
Advisor: Hereitová Iva, Mgr.
Referee: Švíglerová Jitka, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49186
Keywords: obezita;tělesné sebepojetí;body image;in body 270
Keywords in different language: obesity;body self - concept;body image;in body 270
Abstract: Tato práce se zabývá hodnocením tělesného sebepojetí u obézních pacientů v porovnání s kontrolní skupinou jedinců s BMI v normě. V teoretické části je popsána obezita, tělesné sebepojetí, body image a přístroj In Body 270, který byl využit k získání dat do praktické části práce. V praktické části jsou sledovány rozdíly v kvalitě tělesného sebepojetí u obou skupin probandů, které byly zjištěny na základě 4 dotazníků a dvou testů. V závěru práce jsou výsledky zhodnoceny a okomentovány.
Abstract in different language: This work deals with the evaluation of body self-concept in obese patients in comparison with a control group of individuals with BMI classified as norm. The theoretical part describes obesity, body self-concept, body image and the In Body 270 device, which was used to obtain data for the practical part of the work. In the practical part are monitored differences in the quality of body self-concept between both groups of probands. Data were obtained trought 4 questionnaires and two tests. At the end of the work, the results are evaluated and commented on.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telesne sebepojeti obeznich pacientu.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Princova.pdfPosudek vedoucího práce305,98 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_Princova.pdfPosudek oponenta práce324,04 kBAdobe PDFView/Open
Princova.pdfPrůběh obhajoby práce363,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.