Název: Dispozitivita právních norem v pracovním právu
Další názvy: Dispositivity of legal norms in labour law
Autoři: Dušková, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Dittrich, Michal
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4919
Klíčová slova: dispozitivita;dispozitivní právní norma;kogentní právní norma;pracovní právo;zásady pracovního práva;pružnost;právní jistota;flexibilita;flexikurita
Klíčová slova v dalším jazyce: dispositivity;dispositive legal norm;mandatory legal norm;labour law;principles of labour law;flexibility;legal security;flexicurity
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dispozitivitou právních norem v pracovním právu a funkcí dispozitivních právních norem, jež přináší do pracovního práva moderní vzhled pracovněprávních vztahů. Práce je rozdělena do 4 kapitol, které se týkají dispozitivity právních norem v pracovním právu z pohledu právní teorie, historického vývoje pracovního práva v souvislosti s dispozitivitou právních norem pracovního práva, zásad pracovního práva a pružnosti v pracovněprávních vztazích.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation is dealing with dispositivity of legal norms in labour law and the function of dispositive legal norms, which bring modern appearance of labour-law relations into labour law. The dissertation is divided into 4 chapters, dealing with dispositivity of legal norms in labour law from the point of view of the law theorie, historical evolution of labour law, principles of labour law and flexibility of labour-law relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).DP-Dispozitivita pravnich norem v pracovnim pravu.pdfPlný text práce931,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Duskova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Duskova-2.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Duskova Denisa.pdfPrůběh obhajoby práce343,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4919

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.