Title: Vliv jednotlivých plaveckých způsobů na vznik impingement syndromu ramenního kloubu u plavců
Authors: Štemberová, Kristýna
Advisor: Gemovová Veronika, Mgr.
Referee: Klečková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49192
Keywords: ramenní pletenec;plavání;impingement syndrome
Keywords in different language: shoulder;swimming;impingement syndrome
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ramenního pletence u plavců. Konkrétně jsme se zaměřili na vliv jednotlivých plaveckých způsobů na vznik impingement syndromu. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část praktickou a část teoretickou. V teoretické části jsou zmíněné anatomické struktury ramenního pletence, dále je charakterizována problematika samotného impingement syndromu ramene, plaveckého ramene a plavání jako takového a v závěru jsou popsané samotné vyšetřovací metody. V praktické části jsou uvedené výsledky vyšetření, které jsou následně zhodnoceny a shrnuty. Následuje pak diskuze a samotný závěr práce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of the shoulder girdle of swimmers. Specifically, we focused on the influence of individual swimming strokes on the development of the impingement syndrome. This theses is divided into two parts, a practical part, and a theoretical part. The theoretical part describes the anatomical structures of the shoulder girdle, the issue of the shoulder impingement syndrome itself, the problem of the swimmer´s shoulder and swimming as such, and the final section of the theoretical part describes the applied examination methods. The practical part describes the results of the examination, which are then evaluated and summarized. This section is followed by a discussion and the conclution of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stemberova_Kristyna_fyt_BP.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK-Stemberova.pdfPosudek vedoucího práce293,25 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_ Stemberova.pdfPosudek oponenta práce289 kBAdobe PDFView/Open
Stemberova.pdfPrůběh obhajoby práce374,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.