Title: Ovládací systém pro víceosý pozicionér
Other Titles: Control system for multi-axis positioner
Authors: Mixán, Martin
Advisor: Broulím Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Burian Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49194
Keywords: víceosý pozicionér;cnc;iot;elektrický manipulátor;mqtt;pololu tic t500;raspberry pi;python;openhab;openhabian;hanspose 17hs3401s;hanspose 23hs4128;krokový motor;i2c
Keywords in different language: multi-axis positioner;cnc;iot;electric manipulator;mqtt;pololu tic t500;raspberry pi;python;openhab;openhabian;hanspose 17hs3401s;hanspose 23hs4128;stepper motor;i2c
Abstract: Cílem práce je sestavit víceosý pozicionér pro vzdálené ovládání polohy detektoru ionizujícího záření, který je uzavřen ve stíněné komoře. Zařízení je navrženo užitím IoT prvků s využitím jazyka Python a automatizačního systému OpenHAB. K řešení je využit mikropočítač Raspberry Pi 4 B a komerčně dostupné drivery pro ovládání motorů (Pololu Tic T500). Celý pozicionér se sestává ze 3 os, kdy jedna osa je z důvodu tuhosti ukázkově řešena ze 2 posuvů řízených synchronně. Celkově k systému lze připojit až 6 motorů při využití 2 motorů na osu. Závěrem jsou shrnuty vlastnosti navrženého řešení a možné kroky pro budoucí vylepšení systému.
Abstract in different language: The aim of this work is to assemble a multi-axis positioner for remote control of the position of the ionizing radiation detector, which is enclosed in a shielded chamber. The device is designed using IoT elements using Python language and OpenHAB automation system. The solution uses a Raspberry Pi 4 B microcomputer and commercially available drivers for motor control (Pololu Tic T500). The whole positioner consists of 3 axes, with demonstration of using 2 step motors per one axis driving synchronously due to toughness. In total, up to 6 motors can be connected to the system using 2 motors per axis. Finally, the features of the proposed solution and possible steps for future system improvements are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MIXANM_BP_2022-260522_final.pdfPlný text práce14,15 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,01 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce74,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.