Title: Zkušební stanice na bázi PLC
Other Titles: PLC-based test station
Authors: Štefl, Hynek
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49196
Keywords: plc;hmi;tia portal;scs;průmyslová automatizace;testovací stanice;multitester
Keywords in different language: plc;hmi;tia portal;scs;industrial automation;test station;multitester
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací multitesteru - testovací stanice určené pro testování soustav motorů, optických čidel a pneumatických ventilů. Výrobcem stroje je firma SIM Technologies s.r.o., která se věnuje průmyslové automatizaci a samotný stroj je provozován ve firmě zabývající se výrobou a provozem automatických skladovacích vozíků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the design and implementation of the multitester - a test station designed for testing engine systems, optical sensors and pneumatic valves. The manufacturer of the machine is the company SIM Technologies s.r.o., which is dedicated to industrial automation and the machine itself is operated in a company engaged in the production and operation of automatic storage trolleys.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zkusebni stanice na bazi PLC - Stefl.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,14 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce46,95 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49196

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.