Title: Kompaktní IO modul distribuovaného systému s komunikací MODBUS
Other Titles: Compact IO module of distributed system with MODBUS communication
Authors: Viktora, Tomáš
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49197
Keywords: io modul;modbus;rs-485;tlačítkový blok;sériová komunikace;atmega328p;atmel
Keywords in different language: io modul;modbus;rs-485;button block;serial communication;atmega328p;atmel
Abstract: Obsahem práce je rozbor problematiky IO modulů a následný návrh kompaktního IO modulu pracující s komunikačním protokolem MODBUS. V práci je podrobně rozebrán samatoný návrh kompktního modulu, počínaje schématem přes návrh desky plošného spoje až po osazení a oživení protypu. Dále práce obsahuje kompletní popis řídícího programu.
Abstract in different language: The content of the work is an analysis of IO modules and design of a compact IO module working with the MODBUS communication protocol. The design of the compact module itself is analyzed in detail in the work, starting with the diagram through the design of the printed circuit board to the mounting and revitalization of the prototype. The work contains a complete description of the control program and a demonstration of the function test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce39,99 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,92 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,58 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.