Title: Přípravek pro výuku Automatizační a řídicí techniky
Other Titles: Test Unit for Teaching of Automation and Control Systems
Authors: Samuel, Adam
Advisor: Lahoda Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Petránková Zuzana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49200
Keywords: přípravek pro výuku programování plc siemens simatic s7-1500;řízení světelné křižovatky pomocí plc;řízení světelného železničního zabezpečovacího zařízení pomocí plc;řízení dopravníku ve výrobě pomocí plc;programování v prostředí tia portal
Keywords in different language: test unit for teaching of programming plc siemens simatic s7-1500;controlling of traffic lights using plc;controlling of lights on a rail crossing using plc;controlling of conveyor in factory using plc;programming in tia portal ide
Abstract: Bakalářská práce se zabývá stručným úvodem do problematiky programovatelných logických automatů a prostředí TIA Portal. Dále se zabývá návrhem a praktickou realizací přípravku pro výuku programování PLC konkrétně Siemens Simatic S7-1500. Dalším z hlavních cílů práce je návrh, praktická realizace a detailní popis tří vzorových úloh naprogramovaných v prostředí TIA Portal.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with brief introduction into problematics of programmable logic computers and into TIA Portal IDE. Simultaneously this thesis deals with design and practical implementation of the educational unit for teaching PLC programming, especially Siemens Simatic S7-1500. Another goal of this thesis is design, practical implementation and detailed description of a three sample tasks programmed in TIA Portal IDE.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adam_Samuel_bp.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,07 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,51 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce33,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.