Title: Návrh konstrukce komisovacího vozíku do lakovny
Other Titles: Engineering design of the construction of the trolley for a varnish room
Authors: Kouřil, Martin
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Goldfinger Jan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49208
Keywords: komisovací vozík;specifikace požadavků;swot hodnocení;návrh alternativ;konstrukční návrh.
Keywords in different language: commissioning trolley;requirements specification;swot evaluation;design of alternatives;construction design.
Abstract: Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh komisovacího vozíku do lakovny, který bude používán ve společnosti ENGEL strojírenská. V této práci je zvolena nejvhodnější stavební orgánová struktura ze tří navržených alternativ. Zvolená alternativa je dále zpracována, pevnostně zkontrolována a je k ní vytvořena výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The bachelor's thesis contains a design proposal of a commissioning trolley for a paint shop, which will be used in the company ENGEL strojírenská. In this work, the most suitable building organ structure is selected from the three proposed alternatives. The selected alternative is further processed, strength checked and drawing documentation is created for it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin Kouril_Navrh konstrukce komisovaciho voziku do lakovny.pdfPlný text práce12,06 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,55 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta bakalarske prace_kks_KOURIL_Martin.pdfPosudek oponenta práce135,32 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.