Název: Odpovědnost ISP za porušování autorských práv
Další názvy: Liability of Internet Service Providers for copyright infringement
Autoři: Košťák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Matejka, Ján
Oponent: Žikovská, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4927
Klíčová slova: ISP;nepřímá odpovědnost;přímá odpovědnost;Internet;P2P;filehosting;autorské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: ISP;indirect liability;direct liability;Internet;P2P;filehosting;copyright
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá posouzením právní odpovědností ISP (Internet Service Providers) v souvislosti s porušováním autorských práv. Práce osvětluje základní definice subjektů v digitálním prostředí a nejrozšířenější způsoby sdílení dat, které se nezřídka využívají k šíření děl pod autorskoprávní ochranou. V historickém kontextu a za pomoci významných soudních případů je rozebrán koncept přímé a nepřímé odpovědnosti. Cílem práce je poté ujasnit případnou odpovědnost ISP v kontextu evropského a českého práva a nastínit její možný budoucí vývoj.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the legal liability of ISP´s (Internet Service Providers) in relation to the copyright infringements. Thesis explains some basic definitions of the entities in digital environment and the most common ways of sharing data, which are often used for spreading works protected by copyright. In the historical context with help of leading legal cases, the concept of the direct and especially indirect liability is analyzed. The goal of this thesis is to clarify possible liability of ISP´s in context of European and Czech law and to outline the possible future developments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).DP Ondrej Kostak.pdfPlný text práce777,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).SCAN1154_000.pdfPosudek vedoucího práce51,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).SCAN1155_000.pdfPosudek oponenta práce35,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).SCAN1156_000.pdfPrůběh obhajoby práce21,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.