Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPauly, Jan
dc.contributor.authorSrpová, Veronika
dc.contributor.refereePelech, Josef
dc.date.accepted2012-05-17
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:42Z
dc.date.available2011-05-16cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:42Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-11-04
dc.identifier44366
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4928
dc.description.abstractPráce spočívá ve vymezení pojmu předkupního práva, dále je nastíněn historický vývoj tohoto institut. Počátky lze spatřovat již ve starověku. Nejdůležitější úpravou pro tento institut byl Rakouský obecný zákoník, z roku 1811. Dnes platná úprava z tohoto zákoníku vychází. Dále se práce snaží nastínit rozdíly mezi zákonným a smluvním předkupním právem. Tyto odlišnosti lze spatřovat jak v úpravě, tak vzniku, uplatnění a zániku předkupního práva. V závěru práce je nastíněna úprava předkupního práva v německém občanském zákoníku. Tato úprava je do značné míry shodná s tuzemskou úpravou.cs
dc.format52 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzákonné předkupní právocs
dc.subjectsmluvní předkupní právocs
dc.subjectdarovací smlouvacs
dc.subjectnájemcs
dc.titleZákonné a smluvní předkupní právocs
dc.title.alternativeLegal and contractial first optionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis labour is based on the modification of pre-emtion right (first option). On the begining is described the historical development of this institute. First modification of pre-emption right is in Austrian Civil Code from 1811. Present Civil Code goes out from this Austrian. Present Code Civil depart the pre-emtion right to two parts. Legal and contractual. In this labour are signed the differences between these two institutes. In the end of this labour is described the pre-emption right in German Code Civil.en
dc.subject.translatedlegal pre-emption righten
dc.subject.translatedcontractual pre-emption righten
dc.subject.translatedgift contracten
dc.subject.translatedtenancyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakonne a smluvni predkupni pravo.pdfPlný text práce367,69 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Srpova.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Srpova.pdfPosudek oponenta práce827,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Srpova.pdfPrůběh obhajoby práce284,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.