Název: Ručení v soukromém právu
Další názvy: Surety in Private Law
Autoři: Bezstarosta, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Plecitý, Vladimír
Oponent: Tesař, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4937
Klíčová slova: Ručení;ručitelský závazek;smlouva;akcesorita;subsidiarita;promlčení;subrogační regres
Klíčová slova v dalším jazyce: Surety;guarantee obligation;contract;accessory;subsidiary;statute of limitations;subrogation
Abstrakt: Práce se věnuje ručení a jeho problematice v recentní právní úpravě,(subrogace, dvojkolejnost úpravy,vznik a zánik). S ohledem na budoucí právní úpravu v novém občanském zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with liability issues and the recent legislation (subrogation, double-tracking editing, creation and termination). With regard to future legislation in the new Civil Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ruceni v soukromem pravu (original).pdfPlný text práce849,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Bezstarosta.pdfPosudek vedoucího práce753,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Bezstarosta.pdfPosudek oponenta práce938,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Bezstarosta.pdfPrůběh obhajoby práce248,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.