Title: Koncepce nové úpravy ochrany spotřebitele
Other Titles: New Concept of Consumer Protection
Authors: Hubáčková, Michala
Advisor: Vrabec, Josef
Referee: Plecitý, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4941
Keywords: spotřebitel;ochrana spotřebitele;spotřebitelské právo;směrnice na ochranu spotřebitele
Keywords in different language: consumer;protection
Abstract: Práce se zabývá oblastí ochrany spotřebitele, obsahuje stručný vývoj této oblasti, zabývá se soukromoprávní hmotněprávní úpravou oblasti ochrany spotřebitele v České republice i Evropské unii a hodnotí její současný stav i z pohledu zatím ještě neúčinných právních předpisů.
Abstract in different language: The main goal of this study is to show fundamental weakness in Consumer Protection Laws, primarily its general regulations with the importance on the field of private law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dip.pdf.cd.pdfPlný text práce844,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hubackova.pdfPosudek vedoucího práce692,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hubackova.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hubackova.pdfPrůběh obhajoby práce285,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.