Title: FILMOVÁ ADAPTACE LITERÁRNÍ PŘEDLOHY (POVÍDKA, POHÁDKA, BAJKA, BÁSEŇ)
Other Titles: FILM ADAPTATION OF A LITERARY DESIGN (STORY, FAIRY TALE, FAIRY TALE, POEM)
Authors: Dušková, Michaela
Advisor: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Domlátil Vojtěch, Doc. MgA.
Referee: Fišárek Lukáš, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49416
Keywords: báseň;ivan wernisch;animace;film
Keywords in different language: poem;ivan wernisch;animation;film
Abstract: Druhá ze tří básní animovaného triptychu. Tři generace básníků z rodiny Wernischů, každý je zastoupený jednou básní. Tento projekt má sloužit jako poutko mezi zpřetrhanými rodinnými vazbami, mezi těmito básníky. V této básni se snažím pracovat s abstraktnějšími prvky a vyjadřovat náladu, kterou z básně mám.
Abstract in different language: The second of three poems from my animated triptych. Three generations of poets from the Wernisch family, each represented by one of their poems. This project is meant to serve as binding force between the broken family ties of these three poets. In this poem I have chosen to work with more abstract components and to express the emotions I feel from the poem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_ pra_ce_Wernisch_tisk.pdfPlný text práce46,46 MBAdobe PDFView/Open
Duskova.pdfPosudek oponenta práce621,38 kBAdobe PDFView/Open
Duskova_0.pdfPosudek vedoucího práce554,85 kBAdobe PDFView/Open
Duskova_1.pdfPrůběh obhajoby práce261,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.