Název: Mezinárodní osvojení v České Republice
Další názvy: International adoption in the Czech Republic
Autoři: Jílková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Plecitý, Vladimír
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4944
Klíčová slova: osvojení;mezinárodní osvojení;právně volné dítě;Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí;Evropský soud pro lidská práva;Úmluva o právech dítěte;Evropská úmluva o osvojení dětí;Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
Klíčová slova v dalším jazyce: adoption;international adoption;Office for international legal protection of children;European court of human rights;European convention on adoption of children;Convention on protection of children and co-operation in respect of intercountry adoption;Convention on rights of child
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodního osvojení a jeho aktuální právní úpravou v České republice. Za nejvýznamnější náhradní rodinnou péči je považováno osvojení, institut rodinného práva. Pokud se nepodaří pro dítě najít vhodnou rodinu ve státě původu, nastupuje mezinárodní osvojení. Zprostředkování osvojení do ciziny má v České republice na starost Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with international adoption and current legislation in Czech Republic. An adoption, the institute of the family law is consideredthe most important alternative family care. If it is not find a suitable family for a child in the state of his origin, then it is enteringan international adoption. In the Czech Republic there is the Office for International Legal Protection of Children in Brno, that enters adoptions abroad.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Adela Jilkova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Jilkova.pdfPosudek vedoucího práce844,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Jilkova.pdfPosudek oponenta práce660,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Jilkova.pdfPrůběh obhajoby práce255,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4944

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.