Název: Vymáhání průmyslových práv
Další názvy: Enforce Trademarks, patents and other industrial rights
Autoři: Srb, Michal
Vedoucí práce/školitel: Hák, Jan
Oponent: Žikovská, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4947
Klíčová slova: průmyslová práva;vymáhání;Úřad průmyslového vlastnictví;ochranná známka;duševní vlastnictví;nekalá soutěž;zaměnitelnost
Klíčová slova v dalším jazyce: industrial rights;enforcement;Industrial Property Bureau;trade mark;intellectual property;unfair competition;interchangeability
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou vymáhání průmyslových práv. Část práce se zabývá mezinárodními smlouvami, které upravují tuto problematiku. Další část práce rozebírá předmětnou problematiku z pohledu národních předpisů. Taktéž jsou zde rozebrány příslušné legislativní akty Evropské unie. V práci je dále rozebráno vymáhání průmyslových práv z pohledu soukromého práva a v závěrečné části jsou uvedeny i příslušné rozhodnutí soudů s ohledem na vymáhání průmyslových práv.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyses the problem of intangible industrial rights enforcement. First the thesis describes the international treaties concerning intangible industrial rights as well as the enforcement. Further there is an analysis of intangible industrial rights from the point of view of the Czech legal system. The thesis is focused on the protection and enforcement of intangible industrial rights on the basis of the act that was prepared to comply with international treaties and also with the EU Directives and Regulations. Next part of the thesis analyses the protection and enforcement based on private law. All the above mentioned means of industrial rights enforcement are also amended by court decisions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
vymahani prumyslovych prav.pdfPlný text práce767,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Srb.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Srb.pdfPosudek oponenta práce452,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Srb.pdfPrůběh obhajoby práce242,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.