Title: Věcná břemena v návrhu občanského zákoníku
Other Titles: Easement in the draft Civil Code
Authors: Profousová, Michaela
Advisor: Pelech, Josef
Referee: Tesař, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4952
Keywords: věcné břemeno;služebnost;reálné břemeno;nový občanský zákoník
Keywords in different language: easement;servitude;new civil code
Abstract: V první části jsem shrnula historii věcných břemen a terminologie. V následující části jsem popsala platnou právní úpravu a úpravu v novém občanském zákoníku. V hlavní části mé práce jsem se věnovala jednotlivým služebnostem v jejich historickém vývoji a srovnávala je s úpravou v novém kodexu a snažila jsem se zjistit, zda vychází z některé historické úpravy.
Abstract in different language: In my diploma thesis I firstly summarized the history of easements and terminology. In the following capitol I have discussed in the detail the current regulation and regulation in the new Civil code. The main part of my thesis is formed by description of individual easements in the relevant codexis. I have analyzed the individual regulations trying to establish wheter the new Civil code is based of any of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka.pdfPlný text práce496 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Profousova.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Profousova.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Profousova.pdfPrůběh obhajoby práce292,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.