Název: Ochrana osobních údajů
Další názvy: Personal data protection
Autoři: Urbanec, Václav
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Hák, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4954
Klíčová slova: osobní údaj;citlivý údaj;ochrana osobních údajů;zpracování osobních údajů;dozorový orgán ochrany osobních údajů;subjekt údajů;správce a zpracovatel osobních údajů
Klíčová slova v dalším jazyce: personal data;sensitive data;personal data protection;personal data processing;supervisory authority of personal data protection;data subject;controller and processor of personal data
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Ochrana osobních údajů se pokouší předložit souhrnné informace o problematice ochrany osobních údajů. Úvodem práce je historicko-normativní nástin dané problematiky. Poté rozpracovávám teoretické základy o osobních údajích, jejich zpracování a povinnostech souvisejících se zpracováním, včetně práv subjektu údajů a postavení dozorových orgánů. Závěr předkládá autorovy zkušenosti a postřehy z praxe na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis called Personal Data Protection tries to introduce a survey of personal data protection. Introduction presents historical-normative outline of this field. Another section of the thesis analyses theoretical background of personal data, it´s processing and obligations connected with it´s processing including data subject´s rights and status of supervisory authorities. *Conslucion introduces author´s experience and observations gained during his practical training at The Office for Personal Data Protection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Ochrana osobnich udaju.pdfPlný text práce732,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Urbanec.pdfPosudek vedoucího práce963,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Urbanec.pdfPosudek oponenta práce877,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Urbanec.pdfPrůběh obhajoby práce269,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4954

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.