Title: Analyzátor VPN komunikace
Other Titles: VPN communication analyzer
Authors: Koldovská, Aneta
Advisor: Šimek Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Slavíček Karel, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49541
Keywords: vpn;síťová komunikace;analýza síťového provozu;ipsec;openvpn;wireguard
Keywords in different language: vpn;network communication;network traffic analysis;ipsec;openvpn;wireguard
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem programu, který bude sloužit pro analýzu VPN komunikace a detekci jejich účastníků. Nejdříve je objasněn obecný koncept a fungování VPN. Poté jsou prozkoumány principy fungování vybraných VPN protokolů. Následně jsou navrženy testovací scénáře této komunikace a popsány a srovnány již existující možnosti detekce. Na stejných scénářích je poté výsledný analyzátor otestován a je zhodnocena míra jeho úspěšnosti. Výsledná aplikace bude využívána k analýze zachyceného síťového provozu z prostředí kolejní sítě Západočeské univerzity.
Abstract in different language: This thesis focuses on the development of a program which analyzes VPN communication and detects its participants. First, the general concept and function of VPN is explained. Then, the principles of operation of selected VPN protocols are examined. Subsequently, test scenarios of this communication are designed and the existing detection options are described and compared. The resulting analyzer is then tested using the same scenarios and its success rate is evaluated. The resulting application will be used to analyze captured network traffic from the dormitory network of the University of West Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyzator_VPN_komunikace.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
A18B0238P_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce95,54 kBAdobe PDFView/Open
A18B0238P_posudek.pdfPosudek oponenta práce107,08 kBAdobe PDFView/Open
A18B0238P_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce70,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.