Název: Leasingová smlouva s důrazem na podnikatele
Další názvy: Lease Contract with an Emphasis on Business Entities
Autoři: Čihák, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Vítek, Jindřich
Oponent: Hanák, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4958
Klíčová slova: leasing;leasingová smlouva;leasingová společnost;poskytovatel leasingu;příjemce leasingu;leasingové podmínky;právní úprava leasingu
Klíčová slova v dalším jazyce: leasing;leasing contract;leasing company;leasing provider;recipient leasing;leasing conditions;legislation leasing
Abstrakt: Diplomová práce se v první části zabývá vznikem a historií leasingu, který dále obecně vymezuje a jmenuje jeho jednotlivé druhy. V další části se pak práce věnuje vzniku a ukončení leasingové smlouvy, jejímu zajištění a všeobecným leasingovým podmínkám. Závěrečné kapitoly pohlíží na leasingovou smlouvu v insolvenčním řízení a leasing v době hospodářské krize.
Abstrakt v dalším jazyce: In its first part, my thesis deals with the origin and history of leasing which is further defined and discussed in terms of its respective types. The following part of the thesis is devoted to creation, termination and security of the leasing agreement as well as general leasing terms & conditions. Final chapters describe the leasing agreement during insolvency proceedings and outline the concept of leasing in times of economic crisis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cihak Jiri_Diplomova prace_Leasingova smlouva s durazem na podnikatele 2012.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cihak-1.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cihak-2.pdfPosudek oponenta práce747,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cihak Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce363,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4958

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.