Název: Právní regulace reklamy
Další názvy: Legal regulation of advertising
Autoři: Dokoupilová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Vítek, Jindřich
Oponent: Ptáček, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4959
Klíčová slova: reklama;klamavá reklama;srovnávací reklama;agresivní reklama;nekalá soutěž
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising;misleading advertising;comparative advertising;aggressive advertising;unfair competition
Abstrakt: Tato diplomová práce přináší komplexní pohled na právní regulaci reklamy v České republice.Zabývá se jak veřejnoprávní úpravou reklamy, kterou představují zákon o regulaci reklamy, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání či zákon o ochraně spotřebitele, tak úpravou soukromoprávní v níž nejdůležitější roli hraje obchodní zákoník. Dále se práce věnuje i samoregulačnímu systému reklamy, který v České republice představuje Etický kodex reklamy a v neposlední řadě též příslušným směrnicím Evropské unie. Z výše uvedených právních předpisů je pak největší pozornost věnována obchodnímu zákoníku a jeho úpravě klamavé reklamy a srovnávací reklamy v rámci nekalé soutěže.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation is focused on legal regulation of advertising in the field of public law, civil law and in the field of self-regulation. The main target of this dissertation is to charge current legal regulation of this issue in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Pravni regulace reklamy, Anna Dokoupilova 2012.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dokoupilova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dokoupilova-2.pdfPosudek oponenta práce826,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dokoupilova Anna.pdfPrůběh obhajoby práce308,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.