Název: Práva a povinnosti společníka veřejné obchodní společnosti
Další názvy: Rights and duties of the partner of the general commercial partnership
Autoři: Kocián, Michal
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Tomáš
Oponent: Vítek, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4961
Klíčová slova: společník;zákon č. 513/1991 Sb.;obchodní zákoník;zákon č. 90/2012 Sb.;veřejná obchodní společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: partner;act no. 513/1991 coll.;law no. 90/2012 coll.;partnership company
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je podat ucelený náhled na práva a povinnosti společníka veřejné obchodní společnosti z hlediska platné právní úpravy. Dalším účelem této diplomové práce je srovnání stávající platné úpravy s novým zákonem o obchodních společnostech a družstvech. Čtenáři by se taktéž mělo dostat ucelených informací o vzniku a zániku společníka ve veřejné obchodní společnosti. Taktéž by měla být dostatečně vysvětlena problematika podílu společníka veřejné obchodní společnosti. A Konečně, tato práce čtenáři nastíní i historický původ a vývoj veřejné obchodní společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to provide a comprehensive insight into the rights and duties of a partner of a partnership company in terms of current legislation. Another purpose of this thesis is to compare the existing law with the new law on commercial companies and cooperatives. Readers should also be given comprehensive information about the formation and dissolution of partnerships within the partnersship company. It should also be adequately explained the issue of shares a shareholder of the partnership company. And finally, this work outlines the readers and the historical origins and development of a public company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prava a povinnosti spolecnika verejne obchodni spolecnosti.pdfPlný text práce600,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocian-1.pdfPosudek vedoucího práce437,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocian-2.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocian Michal.pdfPrůběh obhajoby práce316,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.