Title: Podstata a přípustnost squeeze-out(u)
Other Titles: Principle and admissibility of squeeze-out procedure
Authors: Dostál, Ondřej
Advisor: Holejšovský, Josef
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4968
Keywords: squeeze-out;freeze-out;právo výkupu účastnických cenných papírů;vytěsnění;vytlačení;vyvlastnění;směrnice 2004/25/ES;nabídka převzetí;§ 183i-183n obchodního zákoníku;minoritní akcionář;zneužití postavení akcionáře;akcionářská práva;účastnický cenný papír;akcie;akciová společnost;Aktiengesetz;Umwandlungsgesezt;Spruchverfahren
Keywords in different language: squeeze-out;freeze-out;expropriation;directive 2004/25/ES;tender offer;§ 183i-183n commercial code;minority shareholder;abuse of shareholder power;shareholder rights;stock;share;joint stock company;Aktiengesetz;Umwandlungsgesezt;Spruchverfahren
Abstract: Cílem diplomové práce "Principle and admissibility of squeeze-out procedure" je poskytnout podrobný výklad institutu squeeze-out upraveném v ust. § 183i - 183n obchodnho zákoníku.
Abstract in different language: The aim of this master these entitled "Principle and admissibility of squeeze-out procedure" is to carry out more detailed analysis of squeeze-out procedure in the § 183i - 183n ObchZ Czech Commercial Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Dostal - Podstata a pripustnost squeeze-out.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Dostal-1.pdfPosudek vedoucího práce805,04 kBAdobe PDFView/Open
Dostal-2.pdfPosudek oponenta práce898,26 kBAdobe PDFView/Open
Dostal Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce324,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.