Název: Podstata a přípustnost squeeze-out(u)
Další názvy: Principle and admissibility of squeeze-out procedure
Autoři: Dostál, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Holejšovský, Josef
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4968
Klíčová slova: squeeze-out;freeze-out;právo výkupu účastnických cenných papírů;vytěsnění;vytlačení;vyvlastnění;směrnice 2004/25/ES;nabídka převzetí;§ 183i-183n obchodního zákoníku;minoritní akcionář;zneužití postavení akcionáře;akcionářská práva;účastnický cenný papír;akcie;akciová společnost;Aktiengesetz;Umwandlungsgesezt;Spruchverfahren
Klíčová slova v dalším jazyce: squeeze-out;freeze-out;expropriation;directive 2004/25/ES;tender offer;§ 183i-183n commercial code;minority shareholder;abuse of shareholder power;shareholder rights;stock;share;joint stock company;Aktiengesetz;Umwandlungsgesezt;Spruchverfahren
Abstrakt: Cílem diplomové práce "Principle and admissibility of squeeze-out procedure" je poskytnout podrobný výklad institutu squeeze-out upraveném v ust. § 183i - 183n obchodnho zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master these entitled "Principle and admissibility of squeeze-out procedure" is to carry out more detailed analysis of squeeze-out procedure in the § 183i - 183n ObchZ Czech Commercial Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ondrej Dostal - Podstata a pripustnost squeeze-out.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostal-1.pdfPosudek vedoucího práce805,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostal-2.pdfPosudek oponenta práce898,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostal Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce324,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4968

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.