Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKašpar, Jaromír
dc.contributor.authorBernardin, Petr
dc.contributor.authorLašová, Václava
dc.date.accessioned2022-10-24T10:00:09Z-
dc.date.available2022-10-24T10:00:09Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKAŠPAR, J. BERNARDIN, P. LAŠOVÁ, V. INCREASING THE ROBUSTNESS OF AN INVERSE STAMPING ALGORITHM. MM Science Journal, 2022, roč. 2022, č. June 2022, s. 5684-5688. ISSN: 1803-1269cs
dc.identifier.issn1803-1269
dc.identifier.uri2-s2.0-85132444567
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49763
dc.description.abstractInverzní stamping je užitečný nástroj ve strojírenství. Lze jej použít k nalezení výchozího tvaru polotovaru lisovaných dílů. Je také užitečný pro rychlou a snadnou analýzu procesu tváření a jeho dopadu na návrh součásti. Algoritmy pro inverzní stamping jsou běžně dostupné, ale v některých situacích se tyto algoritmy mohou zhroutit nebo mohou poskytnout matoucí výsledky. Tento článek popisuje vylepšení nově navrženého algoritmu inverzního ražení, která vedou ke zvýšení jeho robustnosti.cs
dc.description.abstractInverse stamping is a useful tool in engineering. It can be used to find the initial blank shape of stamped parts. It is also useful for quick and easy analysis of a forming process and its impact on the design of a component. Algorithms for inverse stamping are commonly available, but in some situations these algorithms can collapse or may provide confusing results. This article describes improvements to a newly designed inverse stamping algorithm which lead to an increase in its robustness.en
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMM publishingen
dc.relation.ispartofseriesMM Science Journalen
dc.rights© MM Science Journalen
dc.subjectInverzní stamping, plechové díly, robustnost, metoda konečných prvkůcs
dc.titleINCREASING THE ROBUSTNESS OF AN INVERSE STAMPING ALGORITHMen
dc.title.alternativeZvýšení robustnosti algoritmu pro inverzní stampingcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedInverse stamping is a useful tool in engineering. It can be used to find the initial blank shape of stamped parts. It is also useful for quick and easy analysis of a forming process and its impact on the design of a component. Algorithms for inverse stamping are commonly available, but in some situations these algorithms can collapse or may provide confusing results. This article describes improvements to a newly designed inverse stamping algorithm which lead to an increase in its robustness.en
dc.subject.translatedInverse stamping, sheet metal, robustness, FEMen
dc.identifier.doi10.17973/MMSJ.2022_06_2022081
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number802094500001
dc.identifier.obd43936197
dc.project.IDSGS-2022-009/Komplexní podpora konstruování technických zařízení V.cs
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD