Title: Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007
Other Titles: Foreigners employment in the Czech Republic and its legal development since 1st January 2007
Authors: Vildová, Soňa
Advisor: Kolaříková, Dana
Referee: Dittrich, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4983
Keywords: pobyt cizinců;zaměstnávání cizinců;zprostředkování zaměstnání;vysílání pracovníků;agentura práce;nelegální práce;kontrola a inspekce práce
Keywords in different language: residence of foreigners;foreign employment;recruitment;posting;agency work;illegal work;supervision and inspection work
Abstract: Práce stručně charakterizuje pobyty cizinců, dále se věnuje zaměstnávání cizinců, vysílání pracovníků z ČR a do států EU, zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce a úřady práce a zároveň se zabývá problematikou nelegální práce.
Abstract in different language: Briefly describe the residence of foreigners, also deals with employment of foreigners, the posting of workers from the CR and the EU, through recruitment agencies and offices and also deals with illegal labor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sona Vildova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vildova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Vildova-2.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Vildova Sona.pdfPrůběh obhajoby práce313,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.