Title: Diagnózy a intervence pohledem pedagogů ošetřovatelství
Authors: Frei, Jiří
Archalousová, Alexandra
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarní/podzimní konference ČAS Region plzeňský : recenzovaný sborník z kongresu s mezinárodními příspěvky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2022, s. 51-63.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/49836
Keywords: ošetřovatelská intervence NIC;ošetřovatelská diagnóza NANDA;klinické ošetřovatelství;sestra/pedagog;expert;validace
Keywords in different language: NANDA nursing diagnosis;NICnursing intervention;clinical nursing;nurse/educator;expert;validation
Abstract: Důraz v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi je kladen na validační šetření a jeho implementaci do vzdělávání sester a dalších zdravotnických profesí. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, které ošetřovatelské diagnózy NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) a na ně navazující ošetřovatelské intervence NIC (Nursing Interventions Classification) expertky ošetřovatelství z akademického prostředí/pedagogové ve Slovenské (dále SR) a v České republice (dále ČR) stanovují nejčastěji. Určit ty ošetřovatelské diagnózy, které jsou hodnoceny jako významné. Metody: Pro výzkum byla použita Likertova škála a Fehringův model validity diagnostického obsahu (Diagnostic Content Validity Model, DCV model). Výběrový soubor tvořilo celkem 55 respondentů (n=55, ve 2 podsouborech n1, n2), z toho 39 z SR a 16 z ČR. Hodnoceno bylo celkem 14 položek, které zahrnovaly 14 ošetřovatelských diagnóz NANDA. Výsledky: Zjistili jsme, že slovenské a české sestry/expertky shodně vyhodnotily diagnózy Riziko infekce a Akutní bolest, z toho slovenské expertky uvedly Akutní bolest (4,49) a Riziko infekce (4,03), české expertky uvedly položky Riziko infekce (4) a Akutní bolest (4). Závěr: Výsledky mezinárodní studie podávají validní poznatky pro rozvoj kurikula budoucích sester a možnost objektivní validace ošetřovatelských intervencí NIC ve vztahu k vybraným ošetřovatelským diagnózám.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII. (2022)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII. (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-2022-54-66.pdfPlný text120,37 kBAdobe PDFView/Open
uvod.pdfPlný text76,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.