Název: Náhrada nemajetkové újmy a ochrana osobnosti
Další názvy: Non-pecuniary damage and defamation
Autoři: Kolář, Vlastimil Patrick
Vedoucí práce/školitel: Plecitý, Vladimír
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4986
Klíčová slova: náhrada škody;ochrana osobnosti;nemajetková újma;poškození zdraví;odškodnění bolestného;odškodnění ztížení společenského uplatnění
Klíčová slova v dalším jazyce: compensation for damage;protection of personality;non-pecuniary damage;health damage;compensation for pain;indemnification social impairment
Abstrakt: Diplomová práce popisuje základní principy a trendy v oblastech náhrady škody a nemajetkové újmy, se zaměřením na případy náhrady škody na zdraví a náhrady nemateriální újmy ve sporech na ochranu osobnosti. Práce si všímá rozdílů ve výši přiznaných náhrad a odkazuje na relevantní judikaturu z oblasti náhrady nemajetkové újmy a ochrany osobnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis describes the basic principles and trends in the areas of compensation and non-pecuniary damage, focusing on cases of health damages and compensation for immaterial damage in the disputes to protection of personality. It also points out the differences in the amount of awarded compensation and refers to the relevant case law from the area of compensation for non-pecuniary damage and protection of personality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Kolar Patrick.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kolar.pdfPosudek vedoucího práce826,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kolar.pdfPosudek oponenta práce732,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kolar.pdfPrůběh obhajoby práce260,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4986

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.