Název: Pojmové znaky obchodního tajemství
Další názvy: The conceptual features of trade secret
Autoři: Čáslavská, Theodora
Vedoucí práce/školitel: Krejsová, Zuzana
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4988
Klíčová slova: obchodní právo;obchodní tajemství;podnik;podnikatel;nekalá soutěž;pojmové znaky;utajení;ochrana;utajované skutečnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: commercial law;trade secret;business;entrepreneur;unfair competition;conceptual features;confidentiality;security;classified information
Abstrakt: Pojmové znaky obchodního tajemství - historie, definice, vymezení jednotlivých pojmových znaků, nakládání s obchodním tajemstvím, trvání práva, zařazení v systému obchodního práva, vymezení souvisejících pojmů.
Abstrakt v dalším jazyce: Conceptual features of trade secret - the history, definition, defining the individual conceptual features, dealing with trade secrets, duration of the trade secret rights, position in the system of commercial law, the definition of related concepts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pojmove znaky obchodniho tajemstvi.pdfPlný text práce479,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Caslavska-1.pdfPosudek vedoucího práce629,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Caslavska-2.pdfPosudek oponenta práce412,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Caslavska Theodora.pdfPrůběh obhajoby práce294,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.