Title: Pojmové znaky obchodního tajemství
Other Titles: The conceptual features of trade secret
Authors: Čáslavská, Theodora
Advisor: Krejsová, Zuzana
Referee: Outlá, Anna
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4988
Keywords: obchodní právo;obchodní tajemství;podnik;podnikatel;nekalá soutěž;pojmové znaky;utajení;ochrana;utajované skutečnosti
Keywords in different language: commercial law;trade secret;business;entrepreneur;unfair competition;conceptual features;confidentiality;security;classified information
Abstract: Pojmové znaky obchodního tajemství - historie, definice, vymezení jednotlivých pojmových znaků, nakládání s obchodním tajemstvím, trvání práva, zařazení v systému obchodního práva, vymezení souvisejících pojmů.
Abstract in different language: Conceptual features of trade secret - the history, definition, defining the individual conceptual features, dealing with trade secrets, duration of the trade secret rights, position in the system of commercial law, the definition of related concepts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pojmove znaky obchodniho tajemstvi.pdfPlný text práce479,44 kBAdobe PDFView/Open
Caslavska-1.pdfPosudek vedoucího práce629,44 kBAdobe PDFView/Open
Caslavska-2.pdfPosudek oponenta práce412,72 kBAdobe PDFView/Open
Caslavska Theodora.pdfPrůběh obhajoby práce294,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.