Název: Dovolací řízení ve světle zahraničních úprav
Další názvy: Extraordinary appeal in the light of international adjustment
Autoři: Tintěrová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Wolfová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4995
Klíčová slova: dovolání;přípustnost;dovolací důvody;kasační stížnost;revize;Ústavní soud;úprava dovolacího řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: appeal;permissibility;appellate reasons;cassation complaint;Constitutional court;finish appeal proceedings
Abstrakt: Práce popisuje platnou českou právní úpravu institutu dovolání a současně ji porovnává s navrhovanou úpravou dovolacího řízení a s platnou právní úpravou kasační stížnosti ve Francii a revize v Německu jako jednoho z mimořádných opravných prostředků v civilním řízení soudním v těchto zemích.
Abstrakt v dalším jazyce: It is important to point out that the essential proposed change in setting conditions of appeal and appeal reason admissibility is approaching foreign legal regulation of these higher mentioned juridical institutes. It seems that the legislator could comply with the claim set by the Constitutional Court and with common principle implied from law state which is fulfilled by promoting of legal certainty principle, by law equality, by citizen confidence in the law and predictability of justice
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Tereza Tinterova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Tinterova.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Tinterova.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Tinterova.pdfPrůběh obhajoby práce286,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4995

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.