Název: Smlouva o dílo uzavíraná mezi podnikateli
Další názvy: Contract for Work concluded between the entrepreneurs
Autoři: Kailová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Krejsová, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5002
Klíčová slova: smlouva o dílo
Klíčová slova v dalším jazyce: contracts for work
Abstrakt: V mé diplomové práci se zaměřím na výklad právní problematiky smlouvy o dílo uzavírané mezi podnikateli. Dále svůj výklad zaměřím na obchodní smlouvu o dílo ve vazbě na dodávku stavebních prací. Cílem mé diplomové práce je podat srozumitelný a ucelený výklad právní úpravy smlouvy o dílo, jak je definována v obchodním zákoníku a vyjádřit její specifika ve vazbě na provádění stavebních prací.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the diploma thesis is to present a comprehensive explanation of issues related to contracts for work concluded between business persons. The thesis defines this type of contract in accordance with the valid legal order, applying the legislation embodied in the Czech Commercial Code in particular. Furthermore, the thesis focuses on the use of contracts for work in the building industry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Smlouva o dilo uzavirana mezi podinkateli.pdfPlný text práce480,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kailova-1.pdfPosudek vedoucího práce430,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kailova-2.pdfPosudek oponenta práce701,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kailova Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce331,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5002

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.