Title: Zavedení a využití formulářů při vedení obchodního rejstříku
Other Titles: Introduction and Use of Forms in Keeping the Commercial Register
Authors: Ahne, Michal
Advisor: Holejšovský, Josef
Referee: Sigmundová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5003
Keywords: obchodní rejstřík;formulář;zápis;ověřený podpis;kolonka;formát
Keywords in different language: commercial register;form;registration;certified signature;box;format
Abstract: Práce seznamuje s vývojem a procesem zavedení rejstříkových formulářů, včetně související legislativní úpravy, dopadem na zavedení formulářů v praxi jak z hlediska rejstříkových soudů, tak koncových uživatelů.
Abstract in different language: This paper introduces the development and implementation process of index forms, including related legislative changes, the impact of the introduction of forms in practice, both in terms of registration courts, and end users.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_-_Vyuziti_formularu_v_OR_-_Michal_Ahne.pdfPlný text práce299,8 kBAdobe PDFView/Open
Ahne-1.pdfPosudek vedoucího práce718,15 kBAdobe PDFView/Open
Ahne-2.pdfPosudek oponenta práce964,3 kBAdobe PDFView/Open
Ahne Michal.pdfPrůběh obhajoby práce297,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.