Název: Zavedení a využití formulářů při vedení obchodního rejstříku
Další názvy: Introduction and Use of Forms in Keeping the Commercial Register
Autoři: Ahne, Michal
Vedoucí práce/školitel: Holejšovský, Josef
Oponent: Sigmundová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5003
Klíčová slova: obchodní rejstřík;formulář;zápis;ověřený podpis;kolonka;formát
Klíčová slova v dalším jazyce: commercial register;form;registration;certified signature;box;format
Abstrakt: Práce seznamuje s vývojem a procesem zavedení rejstříkových formulářů, včetně související legislativní úpravy, dopadem na zavedení formulářů v praxi jak z hlediska rejstříkových soudů, tak koncových uživatelů.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper introduces the development and implementation process of index forms, including related legislative changes, the impact of the introduction of forms in practice, both in terms of registration courts, and end users.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_-_Vyuziti_formularu_v_OR_-_Michal_Ahne.pdfPlný text práce299,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ahne-1.pdfPosudek vedoucího práce718,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ahne-2.pdfPosudek oponenta práce964,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ahne Michal.pdfPrůběh obhajoby práce297,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.