Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace: dvojdomy a sekce domů v technologii Betonové stavby Klatovy
Další názvy: The building design and project documentation of semi detached houses and section of houses built of technology BS Klatovy
Autoři: Havířová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Kesl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5005
Klíčová slova: projektová dokumentace;novostavba;systém BS Klatovy;Livetherm;dvojdům
Klíčová slova v dalším jazyce: projekt documentation;new building;BS Klatovy system;Livetherm;semidetached houses
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem objektů a zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbu dvojdomů a sekce domů v technologii Betonové stavby Klatovy. Obsahem této práce je dispoziční řešení rodinných domů, statické posouzení základních konstrukčních prvků a stanovení prostupů tepla u jednotlivých konstrukcí. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2011. Všechny výpočty a posouzení jsou v souladu s platnými normami.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis describes the design of objects and the processing of project documentation for planning permission to build semi detached houses and section of houses in concrete construction technology BS Klatovy. The content of this work is the layout of houses, an assessment of the structural components and the determination of heat transfer in individual structures. The blueprints were created by program AutoCad 2011. All calculations and assessments are in compliance with applicable standards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Petra Havirova_2012.pdfPlný text práce9,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havirova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce529,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havirova_oponent.pdfPosudek oponenta práce578,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havirova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce149,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5005

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.