Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukeš, Vladimír
dc.contributor.authorVošahlíková, Kristina
dc.contributor.refereeVimmr, Jan
dc.date.accepted2012-08-10
dc.date.accessioned2013-06-19T07:02:40Z
dc.date.available2012-01-30cs
dc.date.available2013-06-19T07:02:40Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier49698
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5008
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření 3D modelu větvící se trubice reprezentující část cévního řečiště a následný výpočet rychlosti proudění krve na výstupech a tlaku na vstupu. Tento model je porovnáván se zjednodušeným 1D modelem proudění používaným na Katedře mechaniky pro modelování jater. Za pomoci programu Altair HyperMesh byly vytvořeny geometrie trubice spolu s konečně prvkovými sítěmi a v programu ANSYS Fluent byl proveden výpočet hledaných hodnot. Model je zaměřen na modelování cévní soustavy, proto je v práci zmíněna oběhová soustava spolu s krví a cévami.cs
dc.format31 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkrevcs
dc.subjectcévycs
dc.subjectHyperMeshcs
dc.subjectFLUENTcs
dc.titleProudění krve v rozvětveném cévním řečištics
dc.title.alternativeBlood flow in the branched vascular systemen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of this study is to create a 3D model of branching tube representing part of the vascular system and the calculation of blood flow velocity on the outputs and pressure on the input. This model is compared with a simplified 1D model of flow used by the Department of mechanics for modeling liver. Using Altair HyperMesh program were created the tube geometries with finite elemental mesh and the calculation was performed by ANSYS Fluent. The model is focused on modeling the vascular system, therefore the circulatory system and blood with vessels are mentioned in this study.en
dc.subject.translatedblooden
dc.subject.translatedvesselsen
dc.subject.translatedHyperMeshen
dc.subject.translatedFLUENTen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Vosahlikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,05 kBAdobe PDFView/Open
Vosahlikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce947,46 kBAdobe PDFView/Open
Vosahlikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce255,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.