Název: Model podvozku RC modelu
Další názvy: Model of the RC car chassis
Autoři: Poulíček, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Horák, Miroslav
Oponent: Hajžman, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5010
Klíčová slova: R/C model;podvozek;MSC ADAMS;dynamika vázaných soustav;materiál Clay;rozjezd;brzdění
Klíčová slova v dalším jazyce: R/C model;chassis;MSC ADAMS;dynamics of coupled systems;Clay material;start;braking
Abstrakt: Cílem práce je zjištění chování vyváženého podvozku R/C modelu oproti modelu, u kterého byla použita baterie se sníženou hmotností. K tomuto účelu byly vytvořeny počítačové simulace pomocí programu MSC. Adams, ve kterém bylo ověřeno chování modelu na třech vzorových režimech. V prvním případě se jednalo o rozjezd vozidla, ve druhém případě o intenzivní brzdění a poslední simulace se zabývala chováním modelu při přejezdu překážky jednou stranou modelu. Uskutečněné simulace ukázaly, že snížení váhy baterie mělo zásadní vliv na rozjezd modelu, kdy dochází k výraznému směrovému vybočení podvozku. V rámci práce vznikl designový návrh karoserie pro tento typ podvozku, který splňuje oficiální specifikaci pro závody v kategorii TC ? Touring Car.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this study is to determine behavior of balanced R/C model chassis against the behavior of chassis with reduced battery weight. For this purpose, computer simulations were created using MSC. Adams, in which the behavior of the model was verified in three standard modes. In the first case it was the start of the vehicle from a standstill. In the second case intensive braking of the model, and the last simulation deal with the behavior of the model during the crossing of obstacles by one side of the model. Carried simulations have shown that reducing the weight of the battery had a major impact on the start of the model, which leads to a significant directional deviation of the chassis. Within the frame of this study was made a design proposal of bodywork for this type of chassis. This bodywork meets the specifications for official races in the TC category ? Touring Car.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jakub_Poulicek.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poulicek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poulicek_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poulicek_prubeh obhajoby0.pdfPrůběh obhajoby práce170,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.