Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodpera Milan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorMašková, Dominika
dc.contributor.refereeSoukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-8
dc.date.accessioned2022-11-10T14:45:29Z-
dc.date.available2021-6-11
dc.date.available2022-11-10T14:45:29Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-31
dc.identifier88306
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50121-
dc.description.abstractBakalářská práce mapuje problémy začínajících učitelů mateřských škol, se zaměřením na absolventy FPE ZČU. V teoretické části jsou definovány pojmy "začínající učitel", "kompetence učitele", a představeny nejčastější problémy začínajících učitelů dle literatury. Prostor je dále věnován několika příbuzným studiím. Praktická část práce se zaměřuje na nejčastější problémy začínajících učitelů a hodnocení jejich připravenosti ze studií.cs
dc.format53 s., I - IX (121 693 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzačínající učitelcs
dc.subjectuvádějící učitelcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectkompetence učitelecs
dc.subjectproblémy začínajících učitelůcs
dc.titleProblematika začínajícího učitele mateřské školy pohledem absolventů FPE ZČUcs
dc.title.alternativeThe problematics of a beginning kindergarten teacher from the perspective of FPE ZČU graduatesen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis maps the problems of beginning kindergarten teachers, focusing on FPE ZČU graduates. The theoretical part defines the terms "beginning teacher", "teacher competence", and introduces the most common problems of beginning teachers according to the literature. The space is further dedicated to several related studies. The practical part of the work focuses on the most common problems of beginning teachers and evaluation of their readiness from studies.en
dc.subject.translatedbeginning teacheren
dc.subject.translatedintroducing teacheren
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedteacher competenceen
dc.subject.translatedproblems of beginning teachersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maskova_Dominika.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Maskova OP.pdfPosudek oponenta práce51,77 kBAdobe PDFView/Open
Maskova VP.pdfPosudek vedoucího práce51,91 kBAdobe PDFView/Open
Maskova O.pdfPrůběh obhajoby práce935,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.